Highpoint מרכז קניות אלומיניום תקרה תקרה עיצוב מקרה

- Jan 05, 2018 -

Highpoint מרכז קניות אלומיניום תקרה תקרה עיצוב מקרה

20180101001.jpg

Grimshaw אדריכלים ניגש על ידי בעל הנכס, קבוצת GPT, כדי לספק עיצוב קונספט עבור הרחבה חדשה 30,000 מ"ר למרכז הקניות הקיים.

20180101002.jpg

שני קניונים חדשים ייחודיים בשוק המזון הטרי הם חלק שיפוץ, עם כ 120 קמעונאים מיוחדים החנות הראשונה דוד ג 'ונס בפרברים המערביים כלל.

20180101003.jpg

קניון האופנה הוא הצורה של הסהר, אשר יוצר צפיות המשתנות להתפתח כמו הקונים לעבור דרך החלל.

20180101004.jpg

בהשראת גלריות לאמנות עכשווית, הטופס מוגדר על ידי איכות האור, הסדר והרוגע. הגג הצף מחזק את העקומה הגורפת, בעוד תריסים בגובה מלא מזוגגים מעל חזיתות החנות להיפתח ולסגור בתגובה לתנאים סביבתיים.