אלומיניום פורניר וילון קיר מגן לסרטי מתי יקרע?

- Sep 11, 2017 -

פורניר אלומיניום וילון קיר לאחר סיום העיבוד, לאחר שלב בדיקת האיכות הסופית, אלא גם על גבי המשטח קיר הווילון מכוסה מגן. בשכבת מגן כדי להגן על הקיר וילון פורניר אלומיניום ניידים, התחבורה, תהליך ההתקנה לא יגרם נזק או גירדת את פני השטח. אבל בשכבת מגן כבר בתוך הקיר פורניר אלומיניום לעיל, זה לא יפה מאוד, אז זה צריך להיקרע כאשר זה מתאים יותר?

בנסיבות רגילות, הסרט המגן צריכה להיות בהשלמת הפרוייקט כשבוע לאחר הקרע, ועם חומר ניקוי נייטרלי לנקות את הקיר וילון פורניר אלומיניום. אבל העונה ותנאי טמפרטורה צריך להיות המוקד של האובייקט, אם זה בקיץ חיצונית, הסרט המגן. אסור לחשוף לשמש זמן רב תחת שמש ישירה, אחרת זה יגרום הסרט המגן הזדקנות, הגדלת הקושי קורע את הסרט.